Protocol verantwoord tennis

Protocol verantwoord tennis in tijden van Corona, fase 2

LTC Beemstar, Insulindeweg 10A Middenbeemster

Dit protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en is gebaseerd op het protocol en het stappenplan voor verenigingen van de KNLTB. Het protocol geldt tot er een nieuw protocol verschijnt. We vragen alle leden en ouders dringend zich te houden aan dit protocol. Bij het niet naleven van het protocol kan niet alleen uzelf maar ook de vereniging een hoge boete oplopen en nog belangrijker: bij niet naleven brengt u zichzelf en anderen in gevaar.

Corona-verantwoordelijke

De eindverantwoordelijke voor Corona-beleid is de voorzitter, Liesbeth Molenaar. Een aantal vrijwilligers is intensief betrokken bij het weer opstarten van het tennissen voor de jeugd en speelt een rol in het vaststellen en/of het uitvoeren van het beleid. Zij gebruiken dit protocol als richtsnoer voor hun handelen. Dit zijn met name (maar niet uitsluitend):

 • Hans Roet, baancommissaris, verantwoordelijk voor het park en de benodigde aanpassingen in toegang en routes
 • Marcel Bommer, voorzitter van de jeugdcommissie
 • De overige leden van het bestuur
 • De overige leden van de jeugdcommissie

Het Corona-beleid is gevormd en wordt waar nodig bijgesteld in nauwe samenwerking met tennisschool De Kloek. Onze contactpersoon daar is Laurens Vredenburg. De leraren die op ons tennispark lesgeven (met name Laurens zelf en Patrick Beumer) ontvangen een afschrift van dit protocol.

Communicatie naar de jeugdleden/deelnemers en hun ouders, en naar de volwassen leden

Op het park worden de geldende regels en routes duidelijk aangegeven, d.m.v. pijlen en posters. Alle deelnemers krijgen een mail van de tennisschool met uitleg over de lessen en de nieuwe richtlijnen. Als deelnemers zich herhaaldelijk niet houden aan de richtlijnen kan hen de toegang tot het park worden ontzegd.

Aanvang

De activiteiten/lessen voor de jeugd zijn vanaf 4 mei begonnen. Voor volwassenen beginnen de lessen zodra er toestemming is van de gemeente, in principe vanaf 11 mei. Voor volwassenen geldt dat er ook weer vrijgespeeld mag worden, indien men zich houdt aan de richtlijnen van dit protocol.

Opening van het park

Sinds de hervatting van de lessen en begeleid vrijspelen voor de jeugd, was het park alleen open tijdens de lesuren. Nu volwassenen weer vrij mogen spelen, gaat het hek weer van het slot. Voor jeugdleden blijft gelden, dat als zij buiten de lessen en begeleid vrijspeeluren op andere tijden vrij willen spelen, ze dat vooraf moeten aanvragen via het mailadres van de jeugdcommissie. Het verzoek kan alleen gehonoreerd worden als er op dat moment geen lessen zijn of lessen zijn op maximaal 2 banen en als er een vooraf geïnformeerde vrijwilliger van de vereniging beschikbaar is om toezicht te houden. De toegang tot en uitgang van het park wordt weer beperkt tot de entree bij het clubgebouw. Bij passeren moeten spelers de anderhalve meter afstand regel in acht nemen. Er is hiervoor voldoende ruimte op het park.

Lessen

De tennisschool werkt volgens een aangepast rooster, waarin steeds 5 minuten zit tussen het einde van een les en het begin van een volgende les. Volgens de richtlijnen van de KNLTB worden de lessen zo ingedeeld dat er maximaal 6 kinderen t/m 12 jaar op de baan staan en maximaal 4 13 tot 18 jarigen of volwassenen.

Vrijspelen onder begeleiding voor de jeugd

Tennisschool De Kloek heeft aangeboden naast de lessen twee uur per week op het park aanwezig te zijn voor vrijspelen onder begeleiding: Alleen na vooraf aanmelden en bevestiging van deelname via de tennisschool kunnen kinderen vrijspelen met andere kinderen die lid zijn van de vereniging of met (eveneens vooraf aangemelde) introducees. Er is een uur voor de jongere jeugd (t/m 12 jaar, maximaal 6) en een uur voor 13 t/m 18 (maximaal 4). Als de belangstelling groot blijkt te zijn kan er een extra uur worden ingelast, eventueel onder begeleiding van een (vooraf geïnstrueerde) vrijwilliger van de vereniging.

Vrijspelen voor volwassenen

Vanaf 11 mei (na toestemming van de gemeente) mogen volwassenen weer vrij spelen. Hierbij zijn naast de algemene regels de volgende voorwaarden van kracht:

 • Er moet vooraf een baan worden gereserveerd. Dit kan via de club-app op je telefoon, of via de website. De regels voor afhangen/reserveren vind je op de website. Je reserveert een baan voor 30 minuten. Als er niemand is die de baan na je heeft gereserveerd, mag je blijven spelen.
 • Voorlopig is alleen enkelspel toegestaan. De KNLTB hoopt dat dit 1 juni verruimd kan worden, als dat zo is ontvangen de leden daarover bericht.

Oefenmuur

De oefenmuur mag slechts door 1 persoon tegelijk worden gebruikt, met eigen materiaal (racket en ballen). Ook dit wordt aangegeven door middel van een poster.

Clubgebouw

Het clubgebouw (kantine, terras, kleedruimtes) blijven gesloten. Er wordt de deelnemers gevraagd voordat ze van huis gaan naar het toilet te gaan en thuis te douchen. Mocht een van de jeugdspelers toch van het toilet gebruik moeten maken, dan ziet de tennisleraar toe op vooraf en achteraf handen wassen en het reinigen van deurklinken en sanitair. Volwassen spelers worden zelf geacht dit te doen.

Algemene richtlijnen

 • Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 C°), verlies van reuk/smaak.
 • Tennisleraren zeggen de lessen af als ze zelf verschijnselen hebben en sturen leerlingen weg die last lijken te hebben van een van deze verschijnselen.
 • De verantwoordelijke op de baan bij georganiseerde activiteiten (vrijwel altijd tennisleraar of in enkele gevallen een vrijwilliger van de vereniging draagt zorg voor het vooraf en na afloop van de activiteit reinigen van zaken waar mensen met hun handen aan hebben gezeten (entreehek, deurklinken, wastafel, toilet) en draagt uiterste zorg voor eigen persoonlijke hygiëne.
 • Tennisleraren beschikken individueel over desinfectiemiddel en handschoenen, de vereniging draagt daarnaast zorg voor de aanwezigheid van desinfectiemiddel, handschoenen en voldoende zeep en papieren handdoekjes op het park.
 • Alle deelnemers aan georganiseerde activiteiten moeten bij aankomst op het park hun handen grondig wassen met water en zeep of desinfecteren met door de tennisleraar verstrekt desinfectiemiddel. Ook bij het verlaten van het park moeten zij hun handen desinfecteren (bij de speciaal gecreëerde uitgang is geen water en zeep).

Richtlijnen voor tennissers

 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
 • Ga voor het sporten thuis naar het toilet
 • Alleen in uiterste nood kan het toilet op de vereniging worden gebruikt. Spreek hiervoor de leraar of toezichthouder aan.
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.

Richtlijnen voor ouders

Ouders zijn in deze periode in principe niet welkom op het park. Als je kind te jong is om zelfstandig naar het park te komen, bespreek dit met de tennisleraar en breng je kind tot de ingangspoort. Houd bij brengen en halen anderhalve meter afstand van spelers en evt. andere ouders, ook buiten het park. Heb je vragen of opmerkingen over het gevoerde coronabeleid, laat het weten via de app of telefoon aan de tennisleraar of neem contact op met de jeugdcommissie.

Aanvullende richtlijnen voor leraren

 • De leraar draagt plastic handschoenen.
 • De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen en drills.
 • Het aantal trainingsballen per les wordt beperkt.
 • De gebruikte trainingsballen worden elke dag gewisseld.
 • Per kleur bal wordt 1 ton gebruikt en voor elke groep van dezelfde kleur op dezelfde dag een nieuwe ton. Dit hoeven niet telkens nieuwe ballen te zijn. Bij gebruikte ballen moet er minimaal 1 dag tussen zitten voordat er weer mee gespeeld mag worden.
 • De leraren (of toezichthouders) vegen de banen met (plastic) handschoenen.
 • Leenrackets worden meteen na gebruik gedesinfecteerd.
 
Corona protocol LTC Beemstar geldig vanaf 11 mei 2020.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 681 970

LTC Beem-Star

Insulindeweg 10a
1462 MJ Middenbeemster

KVK-nummer

40624839