Beem-Star 40 jaar

1970-2010

De oprichtingsvergadering van Beem-Star vond plaats op 16 november 1970 in het Heerenhuis te Midden-Beemster. Het initiatief werd genomen door de heer G.J.Bos, die de eerste 10 jaar ook voorzitter is geweest. Tijdens deze eerste vergadering hebben de eerste 26 leden zich opgegeven , waarvan 2 junior leden. Er was nog geen locatie bekend en er lag nog geen baan maar een logo was er al wel ! De heer Hartog, reclametekenaar uit Zuid Oost Beemster had geheel belangeloos een logo ontworpen voor de toekomstige tennisvereniging : De rand stelt de dijk van de Beemster voor. Daarin de vier kernen: Noord,West, Zuidoost en Midden.

De pioniers van het eerste uur en tevens het eerste bestuur:

De heer G. Bos, voorzitter

Mevr. M.P.A. Ilbrink, secretaresse

Mevr. M. Kooiman, penningmeester

De heer A. van Trotsenburg, competitieleider

De heer J.Overeinder en de heer J. de Goede, jeugdleider

Ruim een jaar later op 1 april 1972 konden 2 tennisbanen en het clubgebouw officieel worden geopend op de huidige locatie langs de Rijperweg en de gemeente was eigenaar . Het ledenaantal was inmiddels gestegen naar 38 seniorleden en 3 juniorleden. De keuze van banen was gevallen op het type Mateco, onderhoudsarm en het hele jaar door bespeelbaar. In die tijd was de KNLTB geen voorstander van deze banen en vond dan ook dat er geen promotie- en degradatie wedstrijden gespeeld mochten worden op deze banen. Deze eis van de KNLTB woog niet op tegen het motto van de nieuwe vereniging: Gezelligheid en speelplezier staat boven alles! En dit alles voor een laagdrempelige contributie. Enkele jaren later ging ook de KNLTB overstag, want vele verenigingen gingen over op ander soort banen dan gravel.

Het was de tijd van de houten rackets met spanners om het kromtrekken tegen te gaan en je was een echte professional als je een racket had met darm-snaren! Kleding voorschrift was wit, zoals het in de tijd gewoon was. Afhangen hoefde toen nog niet, want de banen waren meestal vrij. Verlichting was nog niet aanwezig en de kantine bestond uit een houten keet ( opgekocht vanuit Oostzaan) met een interieur bijeengezameld door de leden. De consumpties werden zelf gepakt en afgerekend en het douchen kostte een kwartje. De contributie bedroeg voor senioren f 60,-- en voor junioren f 30,--

Het leden aantal( 232) steeg snel want de vereniging had ook een zuigende werking op nabij gelegen dorpen waar nog geen tennisvereniging was. Uitbreiding naar vier banen was gewenst volgens het bestuur (1976). De gemeente vond 3 banen meer dan voldoende, want “voor de buurgemeente’s gaan wij geen vierde baan aanleggen”. De vereniging nam dus 1 baan in eigen beheer. Dit heeft niet lang geduurd,want de gemeente nam deze toch weer over. Na enige jaren begon de gemeente toch weer over privatisering en na heel wat overleg,discussies en vergaderingen onder leiding van de pionier van het eerste uur Gerard Bos werden de banen en kantine ( in vervallen staat) eigendom van Beem-Star.

Tijdens het tienjarig bestaan van Beem-Star nam de voorzitter van het eerste uur Gerard Bos afscheid als voorzitter en werd benoemd tot ere-voorzitter van Beem-Star. Twee andere pioniers Riet Ilbrink en Jaap van Trotsenburg werden benoemd tot ereleden . Door hun inzet en met die van vele anderen is een kleine groep enthousiaste mensen in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een vereniging van 437 leden ( senioren 295 en 142 juniorleden) .

De Jaap van Trotsenburg bokaal

Deze is door Jaap van Trotsenburg ingesteld nadat hij afscheid heeft genomen van het bestuur. (jaarvergadering 3-12-1979) Jaarlijkse uitreiking aan het jeugdlid dat zich onderscheidt door prestaties en correct gedrag .

Jacqueline Droog (1980), Caroline Albertsma(1981), Tineke Zweed(1982), Pelle Moens(1983), Mirna Albertsma(1984), Johan van Bennekom (1985), Danielle v/d Linden(1986), Onno Vos( 1987), Jeroen Hondema (1988) en Jasper Blaauw(1989).

Na 10 jaar laatste keer uitgereikt aan Paula Keet. ( vergadering 25 februari 1991)

G.J.Bosbokaal (1981) werd ieder jaar uitgereikt aan een Beem-Star-lid, dat zich meer dan verdienstelijk heeft gedragen voor de tennisvereniging ( buiten de tennissport zelf ). Nel Neubauer ( 1981), Kees Stok ( 1982), Tonny Haas ( 1983), Sjoukje Albertsma (1984), Map Mayer ( 1985) , Wim van Twisk (1986), Hans Albertsma (1987),Hannie v.d. Linden( 1988), Eddo van Gelderen ( 1989) , Mindert Schut (1991).

De allereerste kantine was van hout en was meer een keet dan een kantine. In 1981 werd besloten om de kantine te vergroten. Er werd een stenen gebouw tegen de houten kantine aangebouwd. Nu had de vereniging een was- en kleedruimte, toiletten, keuken, berging en zelfs een CV- ruimte! Het houten gebouw werd als kantine ingericht met een bestuurskamer. Dit alles kweam tot stand met veel hand en span diensten van leden en bestuursleden. Henk Komin ( de voorzitter) en Siem Haas ( de penningmeester) hebben veel overleg gehad met de gemeente De elektriciteit werd goed aangelegd. Bert Boots heeft hier ook vele uurtjes aan besteed. Zijn vrouw Cobi Boots haalde voor de vereniging haar horeca diploma, waarvan de club tientallen jaren gebruik heeft gemaakt. De kantine kreeg namelijk een steeds belangrijker functie in de vereniging. Er werd in die tijd zelfs nagedacht over kantinediensten want het vrijblijvende karakter van de eerste jaren moest meer structuur krijgen. Tijdens de beginjaren besprak de schoonmaakploeg van de maandag ochtend wie er voor het komende weekend de soep maakte en wie de gehaktballen braadde!. Door het toenemend aantal leden en de aanleg van baan 3 en 4 werd er veel gebruik gemaakt van de banen en dus ook van de kantine ! Dit kon onmogelijk meer draaien op enkele enthousiaste seniorleden . Vanaf 1986 werden er bestuursdiensten ingesteld en de verplichting naar de leden toe dat ieder lid verplicht 2 kantinediensten per jaar moest draaien . Dit alles onder leiding van Herman Kluft, lid van de toenmalige kantinecommissie .

Dat de houten keet , die als kantine fungeerde, vervangen moest worden, was al in de jaren 80 bekend. In 1992 werd zelfs een echte bouwcommissie ingesteld om te onderzoeken of het bestaande clubgebouw vervangen moest worden of grondig verbouwd. Ook nu weer door enthousiaste leden, als Wim van Twisk, Peter Ootes, Harry Wessels , Herman Kluft en Klaas de Leeuw werd deze kar getrokken en in 1994 werd het vernieuwde clubgebouw officieel geopend.

In de 40 jaar van Beem Star zijn de banen een aantal keren gerenoveerd. De baansoort was vanaf het begin mateco. In 1970 hadden Jaap van Trotsenburg,Gerard Bos en Bert Boots de keuze tot Mateco gemaakt nadat ze dit soort hadden getest in Alkmaar. In 1990 waren deze banen aan renovatie toe en dat werd dan ook grondig aangepakt. In 2002 werd de keuze gemaakt tot kunstgras-banen. Ook nu werd dit nieuwe soort uitgetest door leden .Yvonne Bakker, Willem Lagerburg en Ad Koopman hebben diverse banen bespeeld, waarbij vooral de ondergrond erg belangrijk was in hun eind conclusie. De gerenoveerde Mateco-banen waren goed gedraineerd en konden zo als een goede ondergrond dienen. Yvonne Bakker kwam met een gedegen rapport met de eind conclusie dat kunstgras de meest geschikte vorm was. Dit kon over de Mateco-banen aangelegd worden en had de eigenschap dat ze minder blessure gevoelig zouden zijn, doordat de ondergrond nu iets zachter is. Onderbouwde bewijzen zijn er niet en uniek als wij zijn, vergelijkingsmateriaal al helemaal niet. Maar één ding is zeker: 40 jaar lang zijn de banen het hele jaar door bespeelbaar. Wat soms tot idyllische taferelen kan leiden met de weersomstandigheden van de Nederlandse seizoenen.

Het clubblad kreeg in 1972 de naam Ins & Outs naar idee van seniorlid Charles Lourens. Het ontwerp van de omslag was van Onno Cosijn. In het begin werd deze in elkaar gedraaid bij Bep Schoneveld thuis op een slaapkamertje. Eerst alles overgetikt op “originelen” die in het stencilapparaat gestopt konden worden. Elke tekening moest overgetekend worden. Later ging dat wat makkelijker, de meeste “copywriters” leverden hun stukje getypt bij het secretariaat in en soms zelfs op een heel moderne manier op diskette!!! Lyda Roet coördineerde in die tijd het drukwerk en had een “raap-ploeg” die in de kantine alles sorteerden: nietje erin, sticker erop en verspreiden maar en dat natuurlijk ook weer door vrijwilligers! Het eerste ontwerp van de omslag werd na 30 jaar vervangen door een full color uitvoering met het clubgebouw als achtergrond. Door het veranderen van de tijd en de instelling van de mensen veranderde er toch iets in de loop van de jaren. Het aantal vrijwilligers die de krant in elkaar draaiden verminderde en kwam altijd op dezelfde personen neer. Het digitale tijdperk was inmiddels een feit en ook Beem Star kwam er niet onderuit: In 2005 werd het papieren krantje vervangen door een digitale uitgave van de Ins en Outs. Dit heeft heel wat beroering te weeg gebracht, want heel veel leden waren toch wel erg gehecht aan de papieren uitgave. Nu in 2010 weet men niet meer beter, maar of de krant nu ook nog echt gelezen wordt????.

Henk Komin, de voorzitter van de jaren 80, is de initiatiefnemer van het Beemster Polder toernooi. Puck de Jongh, lid van de recreatiecommissie, heeft met behulp van Paul van Trotsenburg, Gerda en Loes Jong het idee uitgewerkt. Niet wetende dat dit toernooi nu, in het jaar waarin de vereniging 40 jaar bestaat, al voor de 26 ste keer gehouden wordt. In het begin was de minimale leeftijd tot deelname 40 jaar, maar dat was iets te hoog. Er kwamen te weinig aanmeldingen. Het jaar daarop veranderde dat in 35 jaar ,dat is tot op heden nog zo. De sponsoring is in de loop van de jaren ook veranderd. In het begin bestond het uit een bijdrage van de plaatselijke makelaar en wat andere sponsors. Hiervan konden de prijzen gekocht worden en de hapjes tijdens het toernooi. Dit werd prima verzorgd door Ingrid de Jongh en Ans Schut. Er was ook een sponsor voor de ballen, maar die trok zich vlak voor het toernooi terug omdat hij voor het toernooi was uitgeloot en dus niet mocht spelen. Toen stond de commissie wel even met de handen in het haar, want een toernooi zonder ballen……. Zo zullen de opvolgers van Puck de Jongh : Ton Clous,Kees Veenhof en Annelies Buijs ook wel problemen tegen zijn gekomen, maar ze hebben dit altijd weten op te lossen en er voor gezorgd, samen met hun commissieleden, dat het toernooi in de wijde omgeving bekend staat als gezellig en goed georganiseerd. Ieder jaar is het weer een goed gevuld toernooi met leuke prijzen , goede verzorging van de inwendige mens en een muzikale afsluiting op de laatste dag.

Tennisleraren door de jaren heen

Tussen 1970 en 2010 hebben de volgende leraren les gegeven:

Joop Nijziel, Nico Tuyn, Lia Graeve, Hans de Goede, Jan Overeinder, Bert Boots, Ton Schmidt, Theo van der Pol, Kees Blauwboer, Ruud de Jong, Leroy Sumter, Henk Croon, Cees Montelban, Jan Bruinsma, Cees Bohan, Dick Hulzebosch, Tennisschool Tom de Goede.

Eddo van Gelderen, met hulp van Caroline.Albertsma ( 1985,1986)

Emiel van der Hilst in samenwerking met tennisschool de Kloek(1992- 2004)

Tennisschool de Kloek met als hoofdtrainers, Leen Erik Andrea, Marco van Baveren en Laurens Vredenburg (2004 -2010).

In de loop van de jaren zijn er heel wat wedstrijden op de banen gespeeld. De gewone recreatieve wedstrijden en de clubkampioenschappen, maar ook de competitiewedstrijden van district/bond en zelfs landelijk! In1978 werd er voor de eerste keer een promotiewedstrijd gespeeld en gewonnen. Het team bestond uit Ruud de Jong, Coby Boots, Steef v.d. Berg, Joke de Jong en Gerda Jong. Zij promoveerden van de vijfde klasse naar de vierde klasse op zondag. Dit onder leiding van een man van het eerste uur, Jaap van Trotsenburg en Theo van der Pol. De jaren daarna werd er in steeds wisselend samengestelde teams gespeeld waarbij de degradatie en promotie elkaar ook afwisselden. In de jaren 80 en 90 hebben heel wat teams competitie gespeeld en ook op de zaterdag en zondag landelijk. Bij de seniorenteams deden zelfs getalenteerde junioren mee, zoals, Jacqueline Droog, Danielle van der Linden, Caroline Albertsma, Paul van Trotsenburg ,Guy Salemijnen, Bas Wild, die met zijn 11 jaar!! De jongste was. Het zaterdag team bestond uit Arnold Kloek, Wim van Twisk , Jan Has, Jo Vanwersch en Ruud de Jong

Begin 2002 stond er weer een team op, die voor promotie zorgde, nl van de 6e naar de 5e klasse. Het gemengde team bestaande uit Danielle van de Linden, Linda Franzen, Bob van Twisk , Robin en Jessica de Vries kreeg het jaar daarna versterking van Yvonne Bakker en Emile van der Hilst. Deze versterking zorgde zelfs in 2003 voor een promotie naar de 4e klasse !!!! In 2004 had deze ploeg het wat moeilijker en kon zich nog net staande houden in de 4e klasse . Het jaar daarop viel het team uit elkaar.

In 1996 is er zelfs een delegatie uitgezonden naar Canada. Het was het beruchte team van de zaterdagavond competitie ( de zg “midlife-competitie”) bestaande uit Dirk Oudshoorn, Harry ten Dam,Kees Veenhof,Dirk Manshande en Ad Koopman. Deze mannen waren “grootmeesters” in hun eigen discipline: Een ‘ace’ verdiende je als je aantoonbaar gezellig was en als je na afloop van de wedstrijd vergat de kantine te bezoeken dan kreeg je direct een dubbele fout. Iedere speler beschikte over een op zichzelf staande specialiteit. Dirk Manshande werd geroemd om zijn snelheid ( er is toch wat veranderd in de jaren!) Van de base line tot de bar won hij van iedereen . Harry ten Dam stond bekend om het verwisselen van speelhand. Zowel met zijn rechter als met zijn linkerhand sloeg hij immer uit ( de kunst) .De backhand van Dirk Oudshoorn was zelfs op de eerste hulppost van het Waterlandziekenhuis bekend. Door zijn vliegende backhand belandde hij eens ongelukkig op zijn pols en liep weken in het gips. Ad Koopman timmerde aan de weg door zijn vlijmscherpe spelinzicht en Kees Veenhof kwam vooral na de wedstrijd in vorm ( geen tennisballen maar bitter en gehaktballen) . met al deze kwaliteiten op zak gingen de oldtimers, gesponsord en wel het vliegtuig in en kwamen na het toernooi met een echte beker thuis ! Of zat die tijdens de heenreis ook al in de koffer????? .

In laatste10 jaar heeft de vereniging niet stilgezeten, de aanleg van de kunstgrasbanen,de aanbouw van de luifel met heaters. Hierdoor kunnen de leden lekker nazitten,en eventueel nog wat roken. Het rookverbod in de kantine leidde overigens tijdens de algemene ledenvergadering tot hevige discussies tussen de rokers en niet rokers. Een algemene stemming onder de leden gaf een negatief advies naar de rokende leden. Dit gaf nog wat gemor achteraf , maar 1 ½ jaar later werd ook dit plaatselijke verbod landelijk en was de vereniging verplicht dit na te leven. Ook de digitale verspreiding van tennisberichten/nieuws werd niet altijd gewaardeerd. De Ins en Outs wordt nu verstuurd per mail. De tijden veranderen en ook hiervoor geldt: het is wennen.

Wat bij Beem Star niet is veranderd in de afgelopen 40 jaar is de sfeer. Bij het doorspitten van het archief van 40 jaar, doorlezen van de notulen, het praten met oud-leden, het bekijken van oude foto’s proef je aldoor de sfeer van saamhorigheid,sportiviteit, plezier en gezelligheid. Als er iets aangepakt moest worden ontstond er altijd weer een commissie die de schouders er onderzette. Enkele vrijwilligers zijn de afgelopen decennia zelfs benoemd tot ereleden.

Ereleden

Gerard Bos, Jaap van Trotsenburg, Siem Haas, M. Losekoot, Riet Ilbrink, Kees Veenhof ,Tonny Haas, Mindert Schut

In het overzicht van 40 jaar Beem Star zijn veel namen genoemd, maar ook vele niet! Dit zijn de vrijwilligers, die zich óók belangeloos en met veel energie hebben ingezet voor Beem Star. Een vereniging kan niet zonder deze vrijwilligers!!!! Laten wij met zijn allen de goede sfeer van deze vereniging behouden. En als over 10 jaar Beem Star Abraham/Sara ziet , wij nog steeds kunnen bevestigen wat de oprichter van Beem Star, Gerard Bos voor ogen had, dat:

“Een ieder de sport kan beoefenen en dat de gezelligheid een belangrijke rol moet spelen in de vereniging” (citaat uit Noord Hollands dagblad 18-11-1970)

Met dank aan de leden en oud-leden die archiefmateriaal en foto’s ter beschikking hebben gesteld,

De reünie/jubileum-commissie Beem-Star 40

Dirk Manshande, Anne van Straaten, Antonet van Brussel, Petra Pieters

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 681 970

LTC Beem-Star

Insulindeweg 10a
1462 MJ Middenbeemster

KVK-nummer

40624839