De jeugd gaat weer tennissen

01 mei 2020


Er mag vandaag een klein voorzichtig vlaggetje uit. Na het kabinetsbesluit dat de jeugd weer mag gaan (buiten-)sporten, hebben we vandaag officieel groen licht van de gemeente om op 4 mei te starten met activiteiten voor de jeugd. Beemstar heeft nauw overlegd met de tennisschool en heeft een heus Corona-protocol, wat gedeeld is met de jeugd en de bijbehorende ouders. Ook op het park zal te zien zijn met pictogrammen en tekst wat er mag en wat er niet mag en gaan we tijdelijk werken met een ingang en een uitgang van het park.

Tennis voor de jeugd
We gaan beginnen met het gewone lesprogramma, iets aangepast om te voldoen aan de regels. Het belangrijkste is dat iedereen die koorts heeft, grieperig is of snotterig of aan het hoesten onmiddellijk thuis blijft. Dat geldt voor de spelers en voor de leraren en voor een eventuele vrijwilliger van Beemstar die op het park is: bij de geringste twijfel blijf je thuis. Verder zijn er regels voor de jeugd t/m 12 en iets andere regels voor de jeugd van 13 t/m 18 en willen we ouders zoveel mogelijk weren van het park. Het clubhuis blijft nog even gesloten. Het volledige protocol vinden jullie op de website. Het is in deze tijden nog iets belangrijker dan gewoon dat iedereen luistert naar wat de tennisleraar zegt. Als je je niet aan de regels houdt zal je een stuk sneller dan normaal van het park verwijderd worden; we moeten het samen doen en we zijn veel te blij dat er weer getennist gaat worden!

Toegang tot het park; een paar vrijwilligers gevraagd met vrije tijd overdag
Het park blijft afgesloten als er geen activiteiten plaatsvinden. Behalve de lessen willen we graag jeugd (leden en introducees) gelegenheid bieden om vrij te spelen. We weten niet hoeveel belangstelling er daarvoor is, maar we zoeken een paar vrijwilligers die we kunnen bellen als er jeugd vrij wil spelen, zodat we kunnen zorgen voor toezicht en het naleven van de Corona regels. Als men vrij wil spelen, moeten ze dat van te voren aanvragen bij de jeugdcommissie en zoekt de jeugdcommissie iemand die dat kan begeleiden. Heb je zin en tijd? We verwachten geen stormloop, maar een paar mensen op de lijst zou fijn zijn. Je kunt je melden via de mail bij [email protected]

Activiteiten voor de volwassenen
Het is nuttig dat we nu een protocol gemaakt hebben en nagedacht hebben over een aantal zaken. Dat kan helpen nu we vast voorzichtig beginnen na te denken hoe het er uit zou kunnen zien als volwassenen ook weer een balletje mogen slaan (want o jee wat missen we dat met z’n allen!). Ook dat zal waarschijnlijk gepaard zijn met een Corona-protocol en striktere regels dan we gewend zijn.
Een aantal besluiten is al duidelijk:

  1. De voorjaarscompetitie wordt verplaatst naar het najaar. Teams kunnen zelf aangeven of ze hier gebruik van willen maken.
  2. Ons jaarlijkse open toernooi, het Beemster Polder Toernooi gaat dit jaar niet door. Als er in juni al getennist zou mogen worden, zien we het niet gebeuren dat we de kwaliteit van het toernooi kunnen behouden en al helemaal niet de gezelligheid. De BPT-commissie heeft met instemming van het bestuur besloten de energie te richten op het toernooi volgend jaar.
  3. Het lustrum van LTC Beemstar -we bestaan dit jaar 50 jaar!- dat we in augustus wilden vieren wordt pas volgend jaar gevierd. We denken dat het leuker is om een jaar later 50+1 te vieren, dan om het alsnog in het najaar te proppen.
  4. We hadden naast onze eigen racketavonden ook een experiment zullen doen met gezamenlijke racketavonden met De Rijp. Wat in het vat zit verzuurt niet, we berichten daar in een later stadium alsnog over.

Financieel gezien is dit een zwaar jaar voor de tennisvereniging: kantine-omzet is er niet, terwijl de meeste uitgaven gewoon doorgaan. Op de ledenvergadering begin maart vroeg en kreeg het bestuur toestemming van de leden om verder te gaan met het traject LED verlichting, maar echt grote uitgaven worden nu even op de iets langere baan geschoven, tot het plaatje helder is van de consequenties van Corona op onze financiën.

Net als iedereen wachten we vol spanning af wat de volgende persconferentie gaat brengen en wanneer het racket kan worden afgestoft en de stijve spieren weer kunnen worden geactiveerd. We hopen dat jullie manieren gevonden hebben om op andere manieren wat te bewegen, zodat we geen blessure hausse tegemoet hoeven zien als we allemaal weer de baan op gaan.

Blijf gezond, doe voorzichtig en hopelijk tot snel.

Het bestuur

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 681 970

LTC Beem-Star

Insulindeweg 10a
1462 MJ Middenbeemster