Nieuws

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

UITNODIGING voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
van LTC BEEM-STAR van WOENSDAG 8 MAART 2017 aanvang 20.00 uur

Beste leden van LTC Beem-Star,

Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor het bijwonen van bovenstaande ALV van onze tennisvereniging. De jaarvergadering wordt als altijd gehouden in het clubgebouw aan de Insulindeweg 10-A te Middenbeemster. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur stipt.

DE AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen van de ALV van 9 maart 2016
 4. Jaarverslag(en) 2016
 5. Financieel jaarverslag 2016 en Begroting 2017
 6. Verslag van de kascommissie / dechargeren penningmeester / benoeming nieuwe kascommissie
 7. Vaststelling contributie en entreegeld
 8. Verkiezing van de bestuurs-/commissieleden (zie bijlage)
 9. Ledenwerving /-behoud
 10. Wvttk/rondvraag
 11. Sluiting door de voorzitter

PAUZE (ca. 10 min.)

 • Lezing / korte presentatie door een (gast)spreker.

De notulen van de ALV van 9 maart 2016 met de daarbij behorende bijlagen, alsmede de Balans 2016 en de Begroting 2017 van de penningmeester zijn inmiddels geplaatst op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website van de vereniging www.ltcbeemstar.nl.

Tileman van den Heuvel, voorzitter
Martijn Aaij, secretaris
Hans Hondeman, penningmeester

Middenbeemster, 20 februari 2017.

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Het artikel "Renovatie Beem-Star moet vandalisme verminderen" is te lezen op de website van het Noordhollands Dagblad.

 

 

 

 

 

 

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Beste Beem-Star leden,

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2017 is door de KNLTB geopend!

Graag ontvangen wij jullie  inschrijvingen uiterlijk vrijdag 7 december via de mail, zodat wij de opgaves kunnen checken en ze kunnen verwerken voor de sluitingsdatum. Als je een team opgeeft, vermeldt dan naast de gewenste competitievorm alsjeblieft de namen en bondsnummers van de spelers en geef aan wie aanvoerder is.

Informatie
Hieronder vind je de speeldata en de mogelijke competitie vormen. Ook zijn er 3 nieuwe competitievormen door de KNLTB gelanceerd voor dit seizoen. Wij kiezen er dit voorjaar voor om het compact spelen (beslissend punt spelen op 40-40 en geen 3e set maar altijd een supertiebreak ) niet in te voeren bij onze club.

> Data KNLTB competitie voorjaar 2017
Competitieaanbod Noord-Holland Noord
> Nieuwe competitievormen


We zien de aanmeldingen voor de eerste competitie van volgend jaar graag verschijnen!

Met vriendelijke groeten, 

De Wedstrijdcommissie 

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

 

7 november
      
 
        
 
      
     
      
   

Plaats op FacebookPlaats op Google PlusPlaats op Twitter

Additional information

Copyright © 1970-2018 LTC Beem-Star - Disclaimer - Colofon