Algemeen

LTC Beem-Star, hierna te noemen LTC Beem-Star, verleent u hierbij toegang tot ltcbeemstar.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door LTC Beem-Star en derden zijn aangeleverd. LTC Beem-Star behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van LTC Beem-Star.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van LTC Beem-Star.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. LTC Beem-Star oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. LTC Beem-Star zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LTC Beem-Star en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LTC Beem-Star, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Additional information

Copyright © 1970-2018 LTC Beem-Star - Disclaimer - Colofon